Återbruksbarometern 2019

2019 publicerade vi Återbruksbarometern del 1 och två. Det är den första rapport som publicerats där klimatpåverkan från insamling, hantering, distribution och försäljning av secondhand-textil tagits fram på ett sätt som går att jämföra med nyproducerade plagg. För de olika typer av plagg som jämförts, visar rapporten att det är 194-394 gångers skillnad i utsläppen av koldioxidekvivalenter.

Nedan hittar du rapporterna för nedladdning